Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lantanit - význam cudzieho slova

nerast obsahujúci lantán