Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lantana - význam cudzieho slova

ker rodu Lantana pestovaný v záhradách