Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapili - význam cudzieho slova

sopečné vyvrženiny vzhľadom pripomínajúce vysokopecnú trosku