Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapili – význam cudzieho slova

sopečné vyvrženiny vzhľadom pripomínajúce vysokopecnú trosku