Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lymfo-, lymf- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom miazga, miazgová, lymfa, lymfatický