Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyzol – význam cudzieho slova

dezinfekčný prostriedok, emulzia zmesi krezolov v mydlovom roztoku