Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyrizmus – význam cudzieho slova

citovosť umeleckého diela, spevnosť