Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyssa – význam cudzieho slova

vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu