Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyzoform – význam cudzieho slova

roztok formaldehydu a mydla používaný ako dezinfekčný prostriedok