Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom súvislosť s rozpúšťaním látok