Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom súvislosť s rozpúšťaním látok