Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyrika – význam cudzieho slova

druh písomníctva vyjadrujúci osobné city a myšlienky