Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyrika - význam cudzieho slova

druh písomníctva vyjadrujúci osobné city a myšlienky