Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jadro, jadrový