Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleofil - význam cudzieho slova

častica odovzdávajúca inej častici elektrón