Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numizmatika - význam cudzieho slova

zberateľstvo mincí; náuka o minciach a mincovníctve