Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numizmatika – význam cudzieho slova

zberateľstvo mincí; náuka o minciach a mincovníctve