Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numerus clausus - význam cudzieho slova

obmedzený počet, uzavretý počet