Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nykt-, nykto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom noc, nočný, tma