Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nuncius - význam cudzieho slova

diplomatický zástupca Vatikánu