Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nuklid - význam cudzieho slova

súbor atómov s rovnakým protónovým a nukleovým číslom