Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nuklid – význam cudzieho slova

súbor atómov s rovnakým protónovým a nukleovým číslom