Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktant – význam cudzieho slova

astronomický prístroj na určenie zenitových vzdialeností kozmických telies; jedna z ôsmich častí priestoru získaných rozdelením tromi navzájom kolmými rovinami