Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

old-timer – význam cudzieho slova

starý automobil, automobilový veterán