Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

olfaktometer – význam cudzieho slova

prístroj merajúci citlivosť čuchu