Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

olfaktometer - význam cudzieho slova

prístroj merajúci citlivosť čuchu