Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktateuch – význam cudzieho slova

prvých osem kníh Starého zákona