Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktateuch - význam cudzieho slova

prvých osem kníh Starého zákona