Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oleo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom olej, olejový