Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

olig-, oligo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nepočetný