Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktroj – význam cudzieho slova

úradné povolenie alebo príkaz; vnútenie zákona, najmä ústavy hlavou štátu alebo vládou proti vôli parlamentu alebo za jeho neexistencie či nečinnosti; v niektorých krajinách na začiatku 20. storočia vyberaná potravinová daň na hraniciach veľkých miest