Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panzootia – význam cudzieho slova

rýchlo sa šíriaca nákaza postihujúca zvieratá na veľkom území