Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panzootia - význam cudzieho slova

rýchlo sa šíriaca nákaza postihujúca zvieratá na veľkom území