Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

par excellence – význam cudzieho slova

vynikajúci; predovšetkým, hlavne, absolútne; v pravom zmysle slova