Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parachronizmus – význam cudzieho slova

prenesenie dátumu nejakej udalosti do neskoršej doby