Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parachromatizmus - význam cudzieho slova

farbosleposť