Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parachromatizmus – význam cudzieho slova

farbosleposť