Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

papacha – význam cudzieho slova

vysoká kožušinová čiapka, baranica