Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parabola – význam cudzieho slova

geometrický útvar, jedna z kužeľosečiek; v štylistike podobenstvo, básnické prirovnanie