Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

par avion – význam cudzieho slova

lietadlom, letecky (medzinárodné označenie listových zásielok)