Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralexia – význam cudzieho slova

zámena slov pri čítaní