Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pastozita – význam cudzieho slova

nezdravá odutosť, spuchnutosť