Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patriarcha – význam cudzieho slova

praotec, zakladateľ rodu; v niektorých cirkvách titul najvyššieho hodnostára; najstarší člen kolektívu; vážený, dôstojný starec