Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pato- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom utrpenie, vášeň; značiaca vzťah ku chorobe