Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patitul – význam cudzieho slova

názov knihy umiestený na nepárnej strane pred titulnou stranou