Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patiens – význam cudzieho slova

v jazykovede osoba, zviera alebo vec zasiahnutá dejom