Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paternalizmus – význam cudzieho slova

otcovský, nadradený, ale partnerský a ochranný prístup