Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paternita – význam cudzieho slova

otcovstvo; pôvodcovstvo, autorstvo