Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revue – význam cudzieho slova

prehliadka; výpravná scénická prehliadka hudby, spevu a tanca; druh obrázkového časopisu s informáciami z určitej oblasti života; dramatický žáner zostavený zo samostatných výstupov spojený do zdanlivého celku