Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ria – význam cudzieho slova

úzky dlhý záliv podobný fjordu, ale plytší