Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satan - význam cudzieho slova

diabol, pokušiteľ, stelesnenie zla; jedovatý hríb