Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satrapa - význam cudzieho slova

staroperzský provinčný miestodržiteľ; samovládca, despota