Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satira – význam cudzieho slova

neľútostný výsmech; literárne alebo iné dielo kritizujúce ľudské alebo spoločenské nedostatky ironickým, výsmešným spôsobom