Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

savana - význam cudzieho slova

juhoamerická trávnatá step; rozsiahle trávnaté porasty s riedko roztrúsenými drevinami na okraji rovníkového pásu