Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satrapizmus - význam cudzieho slova

krutovláda, hrôzovláda