Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satrapizmus – význam cudzieho slova

krutovláda, hrôzovláda