Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sateloid – význam cudzieho slova

umelá družica poháňaná raketovým motorom