Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

satelit – význam cudzieho slova

stály sprievodca, nohsled, súputnik; družica nebeského telesa; politicky a hospodársky závislá krajina; predmestie alebo menšie mesto v konurbácii, súmestí