Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singulare – význam cudzieho slova

podstatné meno v jednotnom čísle