Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singulare - význam cudzieho slova

podstatné meno v jednotnom čísle