Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singularizmus – význam cudzieho slova

učenie o jedinom základe sveta, monizmus